Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

POLASTAL - obliczenia wg EN 1993-1-8:2006 oraz PN-90/B-03200

(aktualizacja: 24.03.2012 r.)

Nasza oferta obejmuje 11 modułów pakietu POLASTAL do obliczania połączeń w konstrukcjach stalowych. Moduły te dotyczą połączeń typu: W najnowszej wersji programu POLASTAL użytkownik ma możliwość przeprowadzenia obliczeń na podstawie normy EN 1993-1-8:2006 oraz PN-90/B-03200 (dostępne dla pierwszych pięciu typów połączeń). Sprawdzane są wszystkie warunki wytrzymałościowe poszczególnych elementów występujących w złączu, a także warunki geometryczne (m. in. rozstaw śrub). Zadaniem użytkownika jest wprowadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń, czyli podanie rodzaju przekrojów, typu połączenia: śrubowe lub spawane, materiału oraz sił występujących w złączu. Dodatkowo użytkownik może ustawić język pracy, rodzaj notki obliczeniowej itp.

Pakiet ten może działać w połączeniu z programem ABC Rama 3D oraz ABC Obiekt 3D. W tym przypadku większość danych jest sczytywana bezpośrednio z konstrukcji, a praca użytkownika jest ograniczona do minimum. Aby moduł POLASTAL działał z programami ABC należy skontaktować się bezpośrednio z nami, a my przekażemy niezbędne informacje do Pana dr inż. Krzysztofa Grajka właściciela firmy Pro Soft w celu przygotowania klucza licencyjnego.

Kolejnym programem wspomagającym proces projektowania połączeń stalowych jest baza typowych połączeń na kątowniki TypConnAngles, która współprcuje z modułami BeamColumn oraz BeamGirder (może działać samodzielnie lub w połączeniu z ABC). Nośności poszczególnych połączeń obliczane są na podstawie EN i DIN.
Copyright © DIT PRO 2009-2024