Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Połączenie belka - belka (doczołowe) [wersja 0.9.9.1] (BeamsRigid)

(aktualizacja: 13.04.2011 r.)

Połączenie to rodzaj połączenia sztywnego dwóch belek powiązanych blachami czołowymi za pomcocą śrub lub blachą czołową za pomocą spoin.
Dopuszczalne profile w połączeniu:

Belka lewa:
  • Dwuteowniki
    I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEBS HEA HEAS HEAA
    HEM HEMS IKS IKSH HKS IPBS BS HL HE HD HP HEC JIS


Belka prawa:
  • Dwuteowniki
    I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEBS HEA HEAS HEAA
    HEM HEMS IKS IKSH HKS IPBS BS HL HE HD HP HEC JISPrzykład pełnej notki obliczeniowej wg PN-90/B-03200 w programiePoniżej zamieszczono kilka przykładów obliczeniowych w celu zademonstrowania zgodności obliczeń programu z przykładami referencyjnymi.

Jerzy Niewiadomski, Józef Głąbik, Marian Kazek, Jan Zamorowski "Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200"
Przykład 7.2 obliczenia ręczne obliczenia w programie
Copyright © DIT PRO 2009-2024