Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

POLASTAL [wersja 0.9.9.33] - pakiet programów do obliczania połączeń stalowych

(aktualizacja: 16.05.2015 r.)

Pakiet POLASTAL to zbiór programów służących do obliczania połączeń w konstrukcjach stalowych. W skład pakietu wchodzą następujące połączenia:

Pręt - blacha węzłowa [wersja 0.9.9.33] (TrussBar)

POLA - połączenia stalowe Program służy do obliczania połączenia łączącego pręt z blachą węzłową. Więcej...

Belka - podciąg [wersja 0.9.9.33] (BeamGirder)

POLA - połączenia stalowe Program służy do obliczania połączenia belki z podciągiem. Więcej...

Belka - słup [wersja 0.9.9.33] (BeamColumn)

POLA - połączenia stalowe Program do obliczania połaczenia łączącego słup z belką. Więcej...

Belka - belka (zakładkowe) [wersja 0.9.9.33] (BeamsSplice)

POLA - połączenia stalowe Program służy do obliczania połączenia dwóch belek leżących w jednej linii. Więcej...

Połączenie rurowe [wersja 0.9.9.6] (Tube)

POLA - połączenia stalowe Program służy do obliczania połączeń w elementach kratownicowych. Więcej...

Połączenie blacha-blacha [wersja 0.9.9.7] (PlateToPlate)

POLA - połączenia stalowe Program służy do obliczania połączenia dwóch blach. Więcej...

Połączenie belka-słup [wersja 0.9.9.7] (BeamRigidColumn)

POLA - połączenia stalowe Program służy do obliczania połączenia belki ze słupem. Więcej...

Połączenie belka-belka [wersja 0.9.9.5] (BeamsRigid)

POLA - połączenia stalowe Program służy do obliczania połączenia belki z belką. Więcej...

Połączenie belka-blacha-podciąg [wersja 0.9.9.5] (BeamPlateGirder)

POLA - połączenia stalowe Program służy do obliczania połączenia belki z podciągiem za pomocą blachy czołowej. Więcej...

Połączenie belka-blacha-słup [wersja 0.9.9.5] (BeamPlateColumn)

POLA - połączenia stalowe Program służy do obliczania połączenia belki ze słupem za pomocą blachy czołowej. Więcej...

Połączenie ściąg rurowy [wersja 0.9.9.4] (Pipe Splice)

POLA - połączenia stalowe Program służy do obliczania połączenia dwóch prętów rurowych za pomocą blach czołowych. Więcej...

Copyright © DIT PRO 2009-2024