Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Połączenie ściąg rurowy [wersja 0.9.9.3] (PipeSplice)

(aktualizacja: 21.09.2014 r.)

Połączenie to rodzaj połączenia dwóch prętów rurowych leżących w jednej linii powiązanych poprzez blachy czołowe mocowanych za pomocą śrub i spoin.
Dopuszczalne profile w połączeniu:

RO RP RK


Przykład pełnej notki obliczeniowej wg PN-90/B-03200 w programie

Przykład pełnej notki obliczeniowej wg EN-1993-1-8:2006 w programie

Copyright © DIT PRO 2009-2024