Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Generator ram i kratownic dla ABCRama3D i ABCObiekt3D v. 1.0.0.0

(aktualizacja: 25.09.2011 r.)

Program służy do tworzenia plików z opisem węzłów i prętów w oparciu o wcześniej zdefiniowane parametry geometryczne. Stworzone pliki mają strukturę zgodną z pakietem ABC. Dzięki temu mogą być odczytane za pomocą opcji "Dodaj z plików..."


Ramy
Kratownice


Copyright © DIT PRO 2009-2024