Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
Pro Soft BIO - Biuro Projektowe rubres - Firma Produkcyjno-Handlowa FDK - Fabryka Drewna Klejonego Pracownia Projektowa M103 GammaCad - dystrybutor programu AxisVM HMS PRO Development K+Architekci

Usugi wiadczone przez DIT PRO

(aktualizacja: 24.03.2012 r.)

DIT PRO

Poczenie doczoowe belka-sup wedug EN 1993-1-8

(aktualizacja: 17.12.2021 r.)


Wprowadzono moliwo definiowania dodatkowych wewntrznych blach doczoowych ktre wzmacniaj pk supa.

Zapoznaj si z moliwociami naszych programw

(aktualizacja: 02.12.2011 r.)

POLASTAL

Program do obliczania pocze w konstrukcjach stalowych

Pakiet POLASTAL suy do obliczania pocze w konstrukcjach stalowych. Pakiet ten moe dziaa samodzielnie lub w poczeniu z programem ABC Rama 3D oraz ABC Obiekt 3D.
Pakiet skada si z 11 moduw obliczeniowych:
 • prt - blacha wzowa
 • belka - podcig (zakadkowe): do ktownikw , do blach , do ebra
 • belka - sup (zakadkowe): do ktownikw , do blach , do ktownikw i nakadek , do blach i nakadek
 • belka - belka (zakadkowe)
 • belka - sup (doczoowe)
 • belka - belka (doczoowe)
 • blacha - blacha
 • rurki
 • belka - blacha - podcig
 • belka - blacha - sup
 • cig rurowy
Podczas oblicze, ktre w zalenoci od typu poczenia przeprowadzane s na podstawie normy PN-90/B-03200 lub EN 1993-1-8:2006, sprawdzane s wszystkie warunki wytrzymaociowe poszczeglnych elementw wystpujcych w zczu, a take warunki geometryczne (m. in. rozstaw rub). Zadaniem uytkownika jest wprowadzenie danych niezbdnych do przeprowadzenia oblicze, czyli podanie rodzaju przekrojw, typu poczenia: rubowe lub spawane, materiau oraz si wystpujcych w zczu. Dodatkowo uytkownik moe ustawi jzyk pracy, rodzaj notki obliczeniowej itp. W przypadku wsppracy z programami ABC wikszo danych jest szczytywana bezporednio z konstrukcji, a praca uytkownika jest ograniczona do minimum.

Copyright © DIT PRO 2009-2023