Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Połączenia doczołowe według EN 1993-1-8

(aktualizacja: 04.09.2020 r.)

NOWA OPCJA !!!W połączeniach doczołowych wprowadzono możliwość definiowania 4 kolumn śrub w poszczególnych wierszach.

Połączenia doczołowe

(aktualizacja: 27.07.2020 r.)
W połączeniach doczołowych wprowadzono możliwość definiowania spoin zewnętrznych i wewnętrznych dla półek wzmocnień.

Połączenia doczołowe belka-słup według EN 1993-1-8

(aktualizacja: 27.07.2020 r.)W połączeniu doczołowym belka-słup według EN 1993-1-8 dodano możliwość definiowania blachy (nakładki) jednostronej/dwustronnej wzmacniającej środnik słupa.
Copyright © DIT PRO 2009-2024