Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Wersja DEMO v. 2018.01.20

(aktualizacja: 20.01.2018 r.)

Najnowsza wersja DEMO w dziale Pobierz.

Sposób wersjonowania wszystkich naszych programów/modułów uległ zmianie. Numer najnowszej wersji będzie zgodny z datą wygenerowania instalacji to jest:

kod v. rrrr.mm.dd

v - wersja
rrrr - rok (2018)
mm - miesiąc (01, ..., 09, 10, 11, 12)
dd - dzień (1-31)

Połączenia doczołowe

(aktualizacja: 03.01.2018 r.)W połączeniach doczołowych wprowadzono możliwość definiowania krótszej blachy doczołowej do wartości grubości półek belki
Copyright © DIT PRO 2009-2024