Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Nowa wersja pakiet POLASTAL v. 0.9.9.29

(aktualizacja: 16.06.2013 r.)

We wszystkich modułach połączeń pracujących w trybie bez konstrukcji wprowadzono możliwość definiowania dowolnej liczby zestawów sił.


Przykłady:

Połączenie belka-słupPołączenie rurowe
Przycisk służy do definiowania nowego zestawu sił. Wartości sił dla danego zestawu szczytywane są z poszczególnych pól edycyjnych
Przycisk służy do usuwania ostatniego zestawu sił znajdującego się w tabeli
Zmiana wartości sił dla wybranego zestawu odbywa się poprzez zmianę wartości w odpowienich polach edycyjnych
Copyright © DIT PRO 2009-2024