Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Nowa wersja 0.9.9.17

(aktualizacja: 23.12.2009 r.)

Nowe profile dla elementów głównych połączenia:
  • belka - podciąg (BeamGirder)

  • Dla podciągu i belki dodano możliwość definiowania ceowników.

  • belka - słup (BeamColumn)

  • Dla belki dodano możliwość definiowania ceowników.

Nowa wersja 0.9.9.16


POLASTAL wg normy EN 1993-1-8

(aktualizacja: 22.11.2009 r.)

W najnowszej wersji, tj. 0.9.9.16, została wprowadzona obsługa normy EN 1993-1-8. Jest nowy moduł w skład którego wchodzą dotychczasowe rodzaje połączeń: Użytkownik ma teraz możliwość przeprowadzenia obliczeń według dwóch norm PN-90/B-03200 oraz EN 1993-1-8.

Osoby, które już posiadają pakiet POLASTAL mogą zakupić nowy moduł EN po promocyjnej cenie .

Nowa wersja 0.9.9.15

(aktualizacja: 12.10.2009 r.)

Dokonano poprawek zauważonych błędów głównie w algorytmach obliczeniowych.

Nowa wersja 0.9.9.12

(aktualizacja: 27.07.2009 r.)

Dodano obsługę materiałów z normy EN 1993-1-1.


Dodano obsługę klasy śrub z normy EN 1993-1-8.

Copyright © DIT PRO 2009-2024