Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Tube [v 0.9.9.3] - połączenie rurowe

(aktualizacja: 13.04.2011 r.)

Połączenie to rodzaj połączenia spawanego wykonanego z profili o przekroju rur okrągłych i prostokątnych (dodatkowo jako pasy mogą być użyte dwuteowniki). Ma ono zastosowanie w elementach typu kratownicowego.

Dostępne są następujące podtypy tego połączenia:

Typ K Typ N Typ X Typ Y Typ T

Geometria połączenia odbywa się za pomocą okna składającego się z dwóch zakładek:

Pas i słupek
Krzyżulce


Dopuszczalne profile w połączeniu:

Pas:
 • Dwuteowniki
  I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEBS HEA HEAS HEAA
  HEM HEMS IKS IKSH HKS IPBS BS HL HE HD HP HEC JIS

 • Rury
  RO RP RK


Krzyżulce:
 • Rury
  RO RP RK

Słupek:
 • Rury
  RO RP RKPrzykład pełnej notki obliczeniowej wg EN 1993-1-8:2006 w programiePoniżej zamieszczono kilka przykładów obliczeniowych w celu zademonstrowania zgodności obliczeń programu TUBE z obliczeniami ręcznymi.

Pas Obliczenia TUBE Obliczenia ręczne

O_CHORD__K__gap O_CHORD__K__gap
O_CHORD__K__overlap O_CHORD__K__overlap


R_CHORD__K__gap_diagonals_R R_CHORD__K__gap_diagonals_R
R_CHORD__K__overlap_diagonals_R R_CHORD__K__overlap_diagonals_R
R_CHORD__Y__diagonal_R__beta_+0.85 R_CHORD__Y__diagonal_R__beta_+0.85


I_CHORD__K__gap_diagonals_O I_CHORD__K__gap_diagonals_O
I_CHORD__K__overlap_diagonals_O I_CHORD__K__overlap_diagonals_O
Copyright © DIT PRO 2009-2024