Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Połączenie blacha-blacha [wersja 0.9.9.3] (PlateToPlate)

(aktualizacja: 07.01.2011 r.)

Połączenie to rodzaj połaczenia łączącego blachę z blachą. Blacha może być połączona z blachą za pomocą śrub lub spoin.
Przykład pełnej notki obliczeniowej wg PN-90/B-03200 w programie

Przykład pełnej notki obliczeniowej wg EN 1993-1-8:2006 w programiePoniżej zamieszczono kilka przykładów obliczeniowych w celu zademonstrowania zgodności obliczeń programu z przykładami referencyjnymi.

KONSTRUKCJE STALOWE Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1

pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego
Przykład 9.17 obliczenia ręczne obliczenia w programie
Copyright © DIT PRO 2009-2024