Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Połączenie belka - słup (doczołowe) [wersja 0.9.9.7] (BeamRigidColumn)

(aktualizacja: 16.05.2015 r.)

Połączenie to rodzaj połączenia sztywnego łączącego belkę ze słupem. Belka może być połączona pośrednio lub bezpośrednio. W przypadku połączenia pośredniego wykorzystuje się blachę czołową połączoną do półki lub środnika słupa za pomocą śrub, a w przypadku połączenia bezpośredniego za pomocą spoin pachwinowych.

Dopuszczalne profile w połączeniu:

Słup:
  • Dwuteowniki
    I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEBS HEA HEAS HEAA
    HEM HEMS IKS IKSH HKS IPBS BS HL HE HD HP HEC JIS


Belka:
  • Dwuteowniki
    I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEBS HEA HEAS HEAA
    HEM HEMS IKS IKSH HKS IPBS BS HL HE HD HP HEC JISPrzykład pełnej notki obliczeniowej wg PN-90/B-03200 w programiePoniżej zamieszczono kilka przykładów obliczeniowych w celu zademonstrowania zgodności obliczeń programu z przykładami referencyjnymi.

Jerzy Niewiadomski, Józef Głąbik, Marian Kazek, Jan Zamorowski "Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200"
Przykład 7.3 obliczenia ręczne obliczenia w programie

Zdzisław Kurzawa, Marcin Chybiński "Projektowanie konstrukcji stalowych Połączenia i wybrane elementy"
Przykład 4.18 obliczenia ręczne obliczenia w programie

Antoni Biegus "Połączenia śrubowe"
Przykład 8 obliczenia ręczne obliczenia w programie
Przykład 9 obliczenia ręczne obliczenia w programie


Film pokazujący sposób pracy z tym modułem w programie ABC Rama3DCopyright © DIT PRO 2009-2024