Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Połączenie belka - blacha - słup [wersja 0.9.9.1] (BeamPlateColumn)

(aktualizacja: 13.04.2011 r.)

Połączenie to rodzaj połączenia przegubowego łączącego belkę ze słupem. Jest to typowe połączenie na ścinanie.
Dopuszczalne profile w połączeniu:

Słup:
 • Dwuteowniki
  I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEBS HEA HEAS HEAA
  HEM HEMS IKS IKSH HKS IPBS BS HL HE HD HP HEC JIS


Belka:
 • Dwuteowniki
  I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEBS HEA HEAS HEAA
  HEM HEMS IKS IKSH HKS IPBS BS HL HE HD HP HEC JIS

 • Połówki dwuteowników
  I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEA
  HEAA HEM BS HL HE HD HP HEC JIS

 • Teowniki
  TN TW
Przykład pełnej notki obliczeniowej wg PN-90/B-03200 w programie

Przykład pełnej notki obliczeniowej wg EN 1993-1-8:2006 w programie
Copyright © DIT PRO 2009-2024