Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Połączenie belka - podciąg [wersja 0.9.9.29] (BeamGirder)

(aktualizacja: 16.06.2013 r.)

Połączenie to rodzaj połączenia przegubowego łączącego belkę podrzędną z podciągiem (belką główną). Pręty mogą być połączone z elementami łączącymi za pomocą śrub lub spoin. Elementami łączącymi pręty mogą być:


Kątowniki
Blachy
Żebro


Dopuszczalne profile w połączeniu:

Podciąg:
 • Dwuteowniki
  I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEBS HEA HEAS HEAA
  HEM HEMS IKS IKSH HKS IPBS BS HL HE HD HP HEC JIS

 • Ceowniki
  C CP CE UPE UAP


Belka:
 • Dwuteowniki
  I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEBS HEA HEAS HEAA
  HEM HEMS IKS IKSH HKS IPBS BS HL HE HD HP HEC JIS

 • Ceowniki
  C CP CE UPE UAP

 • Połówki dwuteowników
  I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEA
  HEAA HEM BS HL HE HD HP HEC JIS

 • Teowniki
  TN TW


Przykład pełnej notki obliczeniowej wg PN-90/B-03200 w programie

Przykład pełnej notki obliczeniowej wg EN 1993-1-8:2006 w programieFilm pokazujący sposób pracy z tym modułem w programie ABC Rama3DCopyright © DIT PRO 2009-2024