Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

Połączenie belka - słup [wersja 0.9.9.29] (BeamColumn)

(aktualizacja: 16.06.2013 r.)

Połączenie to rodzaj połączenia przegubowego łączącego belkę ze słupem. Pręty mogą być połączone z elementami łączącymi za pomocą śrub lub spoin. Elementami łączącymi pręty mogą być:


Kątowniki
Blachy
Blachy i nakładki
Kątowniki i nakładki


W zależności od typu elementów łączących belkę ze słupem dopuszcza się nastepujące profile w połączeniu:

Słup:
 • Dwuteowniki
  I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEBS HEA HEAS HEAA
  HEM HEMS IKS IKSH HKS IPBS BS HL HE HD HP HEC JIS

 • Rury
  RP RK


Belka:
 • Dwuteowniki
  I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEBS HEA HEAS HEAA
  HEM HEMS IKS IKSH HKS IPBS BS HL HE HD HP HEC JIS

 • Ceowniki
  C CP CE UPE UAP

 • Połówki dwuteowników
  I IP IPE IPEA IPER IPEo IPEv IPE750 HEB HEA
  HEAA HEM BS HL HE HD HP HEC JIS

 • Teowniki
  TN TW


Przykład pełnej notki obliczeniowej wg PN-90/B-03200 w programie

Przykład pełnej notki obliczeniowej wg EN 1993-1-8:2006 w programie

Copyright © DIT PRO 2009-2024